Prøstur

Prøstur er en 6 år gammel Islandshest vallak, og han kom til Stall Lingelem sommeren 2014 sammen med Muni. Som 6 åring lever han det gode liv på beitet sammen med flokken. Er også igang med innridningen og tegner seg til å bli en god og stødig hest.