Vinur

Vinur er en islandshest-vallak. Han er 9 år gammel og er en god, trygg og en fantastisk hest som lærer veldig fort. Vinur har stallens lengste og tykkeste man. Vinur betyr venn på islandsk og det er han virkelig. Veldig snill, trofast og med en stor personlighet.